βροντᾶν

βρόντης
masc gen pl (doric aeolic)
βροντάω
thunder
pres part act masc voc sg (doric aeolic)
βροντάω
thunder
pres part act neut nom/voc/acc sg (doric aeolic)
βροντάω
thunder
pres part act masc nom sg (doric aeolic)
βροντᾶ̱ν , βροντάω
thunder
pres inf act (epic doric)
βροντάω
thunder
pres inf act (attic doric)
βροντάζω
fut part act masc voc sg (doric aeolic)
βροντάζω
fut part act neut nom/voc/acc sg (doric aeolic)
βροντάζω
fut part act masc nom sg (doric aeolic)
βροντάζω
fut inf act
βροντή
thunder
fem gen pl (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • Βροντᾶν — Βρόντης masc gen pl (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • βροντάν — βροντά̱ν , βροντή thunder fem acc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • греметь — гремлю, укр. гримiти, блр. грымець, ст. слав. грьмѣти βροντᾶν, болг. грьмя, сербохорв. гр̀мљети, словен. grmeti, чеш. hřmiti, слвц. hrmet , польск. grzmiec, другая ступень вокализма: гром. Родственно лтш. gremt, gremju бормочу , лит. grumù,… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • επικλάζω — ἐπικλάζω (Α) κάνω θόρυβο, κλαγγή, βροντώ («αἴσιον δ’ ἐπὶ οἱ... Ζεὺς πατὴρ ἔκλαγξε βροντάν», Πίνδ.). [ΕΤΥΜΟΛ. < επί + κλάζω «κάνω θόρυβο, φωνάζω»] …   Dictionary of Greek

  • στυφάν — Α (κατά τον Ησύχ.) «βροντᾱν». [ΕΤΥΜΟΛ. Πρόκειται πιθ. για παρλλ. τ. τού ρ. στυπάζω με δασύ σύμφωνο φ (για τη σημ. τού ρ. βλ. λ. στύπος [Ι])] …   Dictionary of Greek

  • στύπος — (I) το, ΝΑ, και τ. γεν. ους και ασυναίρ. τ. εος, Α νεοελλ. 1. ευθυτενής κορμός δέντρου, που μοιάζει ως προς το σχήμα με στύλο ο οποίος έχει στην κορυφή του έναν μόνο θύσανο βλαστών, όπως ο κορμός τού φοίνικα ή δενδρόμορφων ειδών φτέρης 2. ναυτ.… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.